Výroba Bouřkové skleničky

 

Vlastní výroba je náročný a zdlouhavý proces, který probíhá v několika, na sebe navazujících, fázích:

 

 

    Prvním krokem je pečlivé rozmyšlení a vlastní návrh, jak bude konečný model vypadat. Jedná se o optimální propojení tvaru skleněné ampule, tvořící "tělo" Bouřkové skleničky a příslušného podstavce, tak aby vznikl zajímavý, neotřelý a originální model.

Od pracovního nákresu...ke konečnému produktu.

 

 

    Samotné získávání potřebného materiálu (ampule, podstavec) je časově a řemeslně náročná činnost. Ta zahrnuje nejprve nakreslení požadované ampule a její realizaci ve sklárně. Poté je nutno zajistit rozmanitý materiál na podstavce.
    Skleničku tvoří dvě základní části, skleněná ampule a podstavec.

 

Skleněná ampule

    Ampule je vyráběna z chemicky odolného skla nejvyšší kvality. Ampule se vyrábí sklofoukačskou technikou ze speciálních skleněných trubek z chemicky odolného skla. Vyrobená ampule se dále musí vytemperovat v chladicí peci při určitém teplotním gradientu, což je proces trvající několik hodin. Díky tomu je odstraněno vnitřní pnutí ve skle, které by jinak způsobilo samovolné popraskání celé ampule.

 

     Staletá tradice českého sklářství, dlouholeté zkušenosti a profesionální přístup při zpracování chemického skla poskytuje ampule nejvyšší možné kvality.

 

Technický výkres a podle něj zhotovená ampule

 

 

Podstavec

    Podstavec tvoří nedílnou součást skleničky a často jí propůjčuje jedinečnost a originalitu.
    Z tohoto materiálu, po mnoha úpravách, vznikají  podstavce, které spolu s ampulí tvoří, ve většině případech, neopakovatelný originál Bouřkové skleničky...

Pro konstrukci této skleničky bylo zapotřebí získat čtyři různé, již nepotřebné věci...aby se mohla zrodit jedna nová.

 

 

"...dáváme smysl věcem, které pro ostatní, už smysl nemají..."