Galerie krystalů

Tato galerie demonstruje svět nekonečných variet krystalických útvarů, které se tvoří a zanikají uvnitř Bouřkové skleničky. Při pečlivém a trpělivém pozorování můžete být svědky tak zajímavých útvarů jako jsou hvězdičky, lístky, čtverečky, kapradiny, jehlice, větvičky a všemožná jiná krystalická uskupení připomínající výjevy ze zimní krajiny a tajemného světa krystalů.

 

Poezie krystalů

Následující obrázky ukazují na onu rozmanitost krystalických formací, které jsme pozorovali ve skleničkách v průběhu několika let. Velikost a tvar krystalů neovlivňuje pouze prostředí kde je sklenička umístěna, ale také do značné míry typ samotné skleničky.
My jsme vybrané útvary pojmenovali vlastními slovy, abychom ukázali, že i svět krystalů má svoji vlastní krásu a poezii...a aby se každý mohl sám přesvědčit o tom, jaký typ krystalických útvarů má v daný okamžik ve své skleničce a nebo si našel svůj uplně nový...

 

 

 

    Pokuste se najít svůj vlastní, nový, krystalický útvar a pojmenovat ho...pak nám můžete poslat jeho fotku, kterou zde rádi zveřejníme společně s Vaším jménem - se jménem objevitele!

 

 

 

 

    Další fotografie ponecháváme bez názvu a je už na každém, aby si našel své vlastní pojmenování pro to, co vidí...

 

 

 

Krystaly pod mikroskopem

Zvětšení pomocí mikroskopu nebo silnější lupy nám odhalí svět, který téměř před dvěma sty lety pozoroval samotný admirál Robert Fitzroy...svět, jehož změny vedly k více či méně zdařilému předpovídání počasí. Následující fotky ukazují na jaké úrovní detailů admirál Fitzroy pravděpodobně předpovídal počasí...

  

    Zkuste se na chvilku ponořit do světa, kde nejsou žádný hranice, do světa fantazie. Zapojte svoji představivost při pohledu na níže uvedený obrázek. Co na něm "vidíte"?...A co na něm vidíme my?...odpověď pod obrázkem.

 

Don Quijote na koni