Snowfall efekt - Chumelení

 

    Tento efekt patří k k dalším jevům, které lze ve skleničce spatřit. Slovo "snowfall" znamená v angličtině "sněžení" ale i "napadaný sníh". Tyto dvě slova vystihují to, co se bude dít a co můžete vidět v Bouřkové skleničce. Sklenička, jako jediný instrument, dokáže věrně simulovat chumelení - vznik krystalických zárodků a jejich postupné zvětšování až po velikost vloček, které se snáší ke dnu skleničky...

 

 

    Tento nádherný proces krystalizace lze, za určitých podmínek, ve skleničce pozorovat a nebo i uměle vyvolat. Děj trvá zhruba desítky minut v závislosti na velikosti skleničky a okolní teplotě.
    Mírným ohřátím ampule (asi na 35-40°C) dojde k postupnému rozpuštění směsi. Na začátku celého děje sklenička obsahuje pouze čirý roztok, jak je ukázáno na příkladu ploché skleničky na následujícím obrázku.

 

    Postupně jak dochází k chladnutí skleničky, začínají se ode dna tvořit první krystalky. Vedle toho se zároveň v kapalině tvoří první krystalizační zárodky. Budou připomínat drobné bílé tečky, které v Bouřkovém roztoku  "visí". Tyto zárodky vloček se budou pomalu zvětšovat a připomínat čtverečky, křížky a hvězdičky. Po dosažení určité velikosti začnou pomalu klesat ke dnu skleničky.
 
    V průběhu dalších minut se, vedle již velkých klesajících vloček, začnou ve skleničce tvořit další a další bílé tečky a stanete se svědky krásného efektu tzv. "Snowfall" efektu. Celý děj bývá doprovázen i růstem lístečkovitých krystalů na hladině Bouřkového roztoku. Nakonec bude celá sklenička "zasněžená" téměř až k hladině samotného roztoku. Vzniknou tak zajímavé útvary nahromaděných "závějí" a "sněhu".

 

Snowfall efekt lze opakovat donekonečna...

 

    U skleniček větších rozměrů dosahuje tento efekt živelnějších rozměrů připomínající zimní vánici, jak je ukázáno na příkladu velké kulaté ampule o průměru 200 mm.

 

    U těchto větších ampulí často hladina zaroste "ledovou" krustou připomínají květy nebo listy leknínů, jak můžete vidět na následujícím obrázku.

 

 

Jak dosáhnout Snowfall efektu

 

    Nejprve je nutné provést aktivaci vlastní skleničky a po té ji ponechat ve stavu klidu.
 

Aktivace

    Velmi opatrným ohřátím skleničky (ne na více než 40°C) za mírného protřepávání lze docílit úplného ohřátí směsi. Sklenička by měla obsahovat zcela čirý průhledný roztok připomínající vodu. Nejbezpečnější je mírné ohřátí pomocí fénu, tak že je sklenička držena v ruce a mírně protřpávána.

Ohřívání skleničky pouze na vlastní nebezpečí

Jakékoliv ohřívání bouřkové skleničky je nebezpečný proces, kdy hrozí určité riziko prasknutí nebo roztržení ampule, je-li lokálně přehřáta.

 

Důležité upozornění: V žádném případě nelze použít k ohřevu skleničky mikrovlnou nebo elektrickou troubu, horkovzdušnou pistoli, elektrický vařič nebo otevřený plamen, mohlo by dojít k prasknutí nebo roztržení skleněné ampule.

 

Stav klidu

    Skleničku s čirým teplým roztokem postavte na místo, kde se Vám bude dobře sledovat celý proces. Nejlépe vyhovuje místo takové, kde bude sklenička stát proti tmavšímu pozadí. Vyniknou tak veškeré detaily chumelení.
    Skleničku nechte klidně stát na zvoleném místě a nehýbejte s ní. Bude nějakou dobu trvat, než se začnou tvořit první bílé tečky v roztoku a krystalky na dně skleničky. Sami si zaznamenejte kolik času je potřeba pro vznik prvních krystalků. Doba potřebná k tomu, abyste spatřili známky efektu, závisí na teplotě na jakou jste skleničku ohřáli (doporučujeme rozmezí 40-50°C), na okolní pozorovací teplotě při které sklenička volně stojí se svým čirým roztokem a samozřejmě na velikosti a tvaru skleničky.

 

    Sklenička Vám tento efekt poskytne kdykoliv si budete přát, stačí pouze, abyste ji aktivovali a pak nechali v klidu stát. Není potřeba žádných baterií ani složitých zařízení k tomu, abyste si doma nebo v práci mohli zpříjemnit den tímto krásným jevem. Nezapomeňte na to, že tento efekt lze opakovat donekonečna a je pokaždý maličko jiný. Každý den, kdykoliv budete chtít, si můžete spustit chumelení jenom pro Vás...