Chemické složení směsi

    Bouřková sklenička obsahuje směs složenou z pěti látek, kterými jsou voda, líh (ethylalkohol), kafr, sanitr (dusičnan draselný) a salmiak (chlorid amonný). Jak poměr nebo typ jednotlivých složek ovlivňuje funkci samotné skleničky, jak se promítá do růstu krystalů je stále nezodpovězená otázka.
    My se na tuto otázku pokusíme v průběhu let odpovědět. Postupně budeme v jednotlivých podsekcích zveřejňovat naše experimentální záznamy...vydejte se s námi po cestě, která bude představovat roky pozorování...i Vy jako majitelé Bouřkových skleniček se stáváte součástí Stormglassu - protože Stormglass není jen Bouřková sklenička - je to přístup, kdy si dokážete všímat detailů a radovat se z maličkostí.

 

    Naše experimentální záznamy budeme postupně zveřejňovat v následujících podsekcích:

 

Typy kafru

 

Vliv poměru solí