Studium Bouřkové skleničky

 

 

    Dosud se ještě nestalo, že by dekorační předmět, jakým Bouřková sklenička bez pochyby je, budil takovou pozornost a zájem veřejnosti...a věřte, že její pozornost je zasloužená.
    Prvotní "vědecké studie" týkající se Bouřkové skleničky pochází zhruba z poloviny 19. století. Autorem těchto studií je anglický admirál Robert Fitzroy. Ten intenzivně studoval děje probíhající uvnitř skleničky. Snažil se odvodit vztahy mezi růstem krystalů ve skleničce a nastávajícím počasím. Fitzroy nebyl samozřejmě jediným, koho sklenička fascinovala. Jeho následovníci se snažili přijít na to jak a proč sklenička "funguje" a kdo ji vynalezl. Dosud na tyto otázky nelze jednoznačně odpovědět...i po dvou stoletích, sklenička přitahuje pozornost jak amatérských badatelů tak i univerzitních profesorů...
 

"...čím více je studována, tím kurioznější a záhadnější se zdá..."

 
    Někteří se zabývali studií předpovědi počasí podle skleničky, jiní zase pátrali v historických spisech a snažili se vypátrat objevitele Bouřkové skleničky. Jedna skupina vědců si uvědomila, že ani zhruba po dvou stoletích existence Bouřkové skleničky, nikdo netuší čím jsou přesně tvořeny krystaly uvnitř skleničky a rozhodli se na to přijít. Někdo zase pátral po tajemství složení "Bouřkového" roztoku aby zjistil, že jich byla popsána celá řada, ale že pěkně funguje jen určitý poměr složek...
    Studium Bouřkové skleničky je proto tématicky rozděleno do několika podsekcí, které budou postupně doplňovány o další a další fakta a experimentální údaje.
    Vydejte se s námi do tajemného a krásného světa Stormglassu, do světa kde hlavní roli hraje Bouřková sklenička...ale bez svých diváků, kterými můžete být právě i Vy, by nebyla tím čím je dnes...fascinujícím objektem, který Vás může doprovázet po celý život...
 

Pokud jste již majiteli Bouřkové skleničky, nezapomínejte, že už i Vy jste experimentátorem! Pozorujte, zapisujte a radujte se z maličkostí...

 
V roce 2008 se skupina japonských vědců rozhodla detailně prostudovat Bouřkovou skleničku a došla k následujícím závěrům[1]:
 

1) Krystaly uvnitř skleničky jsou tvořeny čistým kafrem

2) Sklenička se nechová jako běžný teploměr, ale odráží  teplotní historii svého okolí

3) Předpovědět počasí podle skleničky je velmi obtížné

 

Obecně lze říci, že sklenička je velmi citlivá na změny teplot, což se projeví vznikem nádherných krystalických formací, které „periodicky“ rostou a zanikají v závislosti na výkyvech okolní teploty. 
Pozoruhodný a stále nevysvětlený je fakt, že tvorba krystalů uvnitř skleničky může být do jisté míry ovlivněna i něčím „jiným“. Existují záznamy, že růst a rozpouštění krystalů bylo pozorováno také za konstantní teploty. Teorie vysvětlující takovýto růst krystalů se opírají například o změny elektromagnetického pole, vliv nadcházejícího počasí, změnu koncentrace iontů ve vzduchu, kvantové tunelování skrze skleněnou stěnu...
Celkový tvar krystalických formací je do jisté míry ovlivněn také tvarem Bouřkové skleničky, tedy tvarem vlastní skleněné ampule. O

Postupný vývoj krystalů uvnitř skleničky 

Následující fotky ilustrují jak docházelo k postupnému vývoji krystalů kombinované skleničce plochá-koule v průběhu několika dní.

 

 
 
Krása skleničky spočívá především v růstu a rozmanitosti krystalů. Skleničku může člověk pozorovat celý život. Ta bude stále svého majitele čas od času překvapovat krásnými krystalky připomínající lesíky, kapradiny, větvičky a jiné fascinující útvary. Krystalické formace „periodicky“ vznikají a zanikají. Proto Vás budou stále překvapovat nová uskupení uvnitř tohoto záhadného systému.

 

Záhadami opředená sklenička, i v dnešní moderní době, přitahuje pozornost univerzitních vědců.

Svědčí o tom například článek z roku 2008 „Pattern formation of crystals in storm glass“ 

v časopise Journal of Crystal Growth 2008, 310, 2668–2672.

 

Zájem o Bouřkovou skleničku bude pravděpodobně trvat neustále...čím více je studována, tím více kuriózní a záhadná se zdá...

 

Literatura:

[1] Journal of Crystal Growth 2008, 310, 2668–2672.