כוסות מוארות

    מדובר בכוסות אשר בתחתיתן מותקנת דיודה שמאירה את התמיסה והיא מאפשרת לצפות בגבישים הגדלים בתוך הכוס גם בחושך. ליצירת כוסות מוארות משתמשים לרוב באמפולות גליליות, אך לבקשתו של הלקוח ניתן ליצור גם כוס בעלת צורה אחרת.

 


 

 

    לבקשתו של ידידינו מצרפת יצרנו כוס סערה בעלת אמפולה גלילית אשר באמצעה מותקן צינור זכוכית דמוי אצבע שגם הוא מכיל תמיסת סערה ובאותו זמן משמש למקור אור אדום. את הכוס הזאת ניתן לראות בתמונה שלהלן.