הכוסות המיוצרות מזכוכית בלבד

מדובר בכוסות אשר אמפולת הזכוכית שלהן מחוברת לתחתית שגם היא מיוצרת מזכוכית. הכוס כולה עשויה מזכוכית בלבד. אנו מיצרים את הכוסות הללו מפעם לפעם, בדרך כלל בכמות של עשרה פריטים. כמובן ניתן להזמין גם כמות גדולה יותר.

 

 

 

הסוגים הבסיסיים של הסדרה  CS

הלקוח יכול לקבוע בעצמו את מידות הכוס. גודלה של תחתית הכוס יתאים לגודל שתשמר יציבותה של הכוס. אנו מיצרים כוסות בעלות צורות בסיסיות המתוארות להלן: הכולל של הכוס, כך

 

 

כוס עגולה (1-CS)

    מדובר בכוס בעלת אמפולה עגולה ותחתית זכוכית. את האמפולות הללו ניתן לייצר בגדלים שונים בטווח שבין שלושים למאה ועשרה מילימטרים בקוטר, , או אפילו מעט יותר
 

גודלה של האמפולה של דגם זה הינו שישים מילימטרים וגודלה הכולל של הכוס כ-שמונים מילימטרים.

 

 

כוס שטוחה (2-CS)

  מדובר בכוס בעלת אמפולה עגולה עם תחתית זכוכית. את האמפולות הללו ניתן לייצר בגדלים שונים - מארבעים עד מאה מילימטרים גובה. העובי של האמפולה נע בדרך כלל בין חמישה עשר לשלושים מילימטרים, אך ניתן ליצור גם אמפולות עבות יותר.

קוטרה של האמפולה השטוחה של דגם זה הינו שישים מילימטרים, העובי שלה הוא כחמש עשרה מילימטרים. גובהה של האמפולה הינו בערך שמונים מילימטרים.

 

 

לסגנון הזה קראנו "אר-דקו"

קוטר האמפולה של דגם זה הינו שמונים מילימטרים, עוביה כעשרים מילימטרים וגובהה הכולל של הכוס תשעים מילימטרים.

 

 

כוס בצורת דמעה (3-CS)

    מדובר בכוס בעלת צורה של דמעה עם תחתית זכוכית. ניתן לייצר אמפולות בעלות קוטר שונה - משלושים עד מאה מילימטרים. הגובה של האמפולה נע בדרך כלל בטווח שבין שבעים למאתיים מילימטרים, אך ניתן לצור אמפולות גבוהות יותר.

קוטר האמפולה של הכוס הזאת הינו שישים מילימטרים במקום הרחב, גובהה של האמפולה הינו תשעים מילימטרים. גובהה הכולל של הכוס נע בין מאה למאה ועשרה מילימטרים.

 

 

כוס בצורת ביצה (4-CS)

    מדובר באמפולה בעלת צורה של ביצה אשר מחוברת לתחתית זכוכית. ניתן לייצר אמפולות בעלות קוטר שונה - משלושים עד מאה מילימטרים. גובהה של האמפולה נובע מקוטרה והינו נקבע כך,שהכוס תשמור על צורת הביצה ועל מראה הרמוני.  

קוטרה של האמפולה של הכוס הזאת הינו  חמישים מילימטרים בחלק הרחב שלה, גובהה של האמפולה הינו שישים וחמישה מילימטרים, וגובהה הכולל של הכוס הינו בערך תשעים מילימטרים.

 

 

כוס זוויתית (5-CS)

האמפולה של הכוס הזאת הינה בעלת צורה זוויתית והיא מחוברת לתחתית זכוכית. גודלה של התחתית בדגמים הללו הינו ארבעים ושתים על ארבעים ושתים מילימטרים, וגובהה של האמפולה מתחיל משישים מילימטרים.

מידות האמפולה של הכוס הזאת הינן: ארבעים ושתים על ארבעים ושתים מילימטרים וכשישים מילימטרים לגובה. גובהה הכולל של הכוס הינו בערך שמונים מילימטרים.

 

כוס בעלת צורה של גליל אופקי (6-CS)

מדובר באמפולה בצורה של "גליל אופקי" בעלת תחתית זכוכית. ניתן לייצר אמפולות בעלות קוטר שונה - משלושים עד מאה מילימטרים. הקוטר של הגולה הקישוטית הינו בדרך כלל עשרים מילימטרים.

קוטר האמפולה של דגם זה הינו ארבעים מילימטרים והרוחב שלו הוא שמונים מילימטרים. הקוטר של הגולה הקישוטית הינו עשרים מילימטרים. הגובה הכולל של הכוס הינו כ-תשעים מילימטרים.

 

 

 

כוס גלילית (7-CS)

    מדובר באמפולה בעלת צורה של גליל עם תחתית זכוכית. ניתן לייצר אמפולות בעלות קוטר שונה - מעשרה עד מאה מילימטרים. את גובהו של האמפולה ניתן להתאים לבקשתו של הלקוח.

קוטר האמפולה של הדגם הזה הינו שלושים מילימטרים וגובהה מאה וארבעה מילימטרים. גובהה הכולל של הכוס הינו מאה שישים מילימטרים.

 

 
 

מתקנים - סדרה CS-AP

   כאן ניתן לראות דגמים מורכבים יותר מסוג "מתקנים". מדובר במערכת של שתיים או יותר אמפולות אשר מחוברות או מבודדות זו מזו. המערכת הזאת מאפשרת למתבונן לצפות בוזמנית בגדילת גבישים באמפולות בעלות צורות שונות.

 

מתקנים 1-CS-AP

   הכוס הראשונה מסדרת "המתקנים" מורכבת מאמפולה שטוחה ואמפולה עגולה אשר מחוברות זו לזו. לחלק התחתון של האמפולה העגולה מחוברת צינורית אשר מעניקה לכוס יציבות.

הכוס בתמונה הזאת מורכבת מאמפולה שטוחה שקוטרה שמונים מילימטרים, ואמפולה עגולה בעלת קוטר של חמישים מילימטרים.

 

 

מתקן 2-CS-AP

    הכוס מסוג זה מורכבת מאמפולה עגולה ואמפולה גלילית. האמפולות מחוברות זו לזו באמצעות "מפרק" אשר מחובר לתחתית של הכוס.

הכוס שרואים בתמונה הזאת הינה שילוב של אמפולה גלילית עם קוטר של עשרים ושתים מילימטרים וגובהה תשעים מילימטרים, ושל אמפולה עגולה בעלת קוטר ארבעים מילימטרים. גובהה הכולל של הכוס הינו מאה וחמישים מילימטרים.

 

 

מתקן 3-CS-AP

הכוס מסוג זה הינה שילוב של שלוש אמפולות - אמפולה גלילית, אמפולה שטוחה ואמפולה עגולה. האמפולה הגלילית מחוברת לאמפולה האמצעית השטוחה אשר מתחברת לתחתית של הכוס. האמפולה העגולה מחוברת לאמפולה האמצעית השטוחה באמצעות "מפרק".

הכוס שרואים בתמונה זאת הינה שילוב של אמפולה גלילית, אשר קוטרה עשרים ושתים מילימטרים וגובהה תשעים מילימטרים, אמפולה שטוחה בעלת קוטר שישים מילימטרים ועובי של כחמש עשרה מילימטרים, ואמפולה עגולה בעלת קוטר של ארבעים מילימטרים. גובהה הכולל של הכוס הינו כמאה וחמישים מילימטרים.

 

 

מתקן 4-CS-AP

הכוס מסוג זה הינה שילוב של אמפולה גלילית ואמפולה עגולה, אשר ניצבות אחת מעל השנייה ומחוברות זו לזו באמצאות "צינורית צד". האמפולה העגולה מתחברת לתחתית.

הכוס בתמונה הזאת מורכבת מאמפולה עגולה שקוטרה ארבעים מילימטרים, ואמפולה גלילית שקוטרה עשרים ושמונה מילימטרים וגובה של שמונים מילימטרים. גובהה הכולל של הכוס הינו כמאה ארבעים מילימטרים.

 

מתקן 5-CS-AP

    מתקן זה משלב שלוש אמפולות בסיסיות - עגולה, גלילית ושטוחה. לאמפולה הגלילית האמצעית מתחברת מלמטה מצד שמאל מערכת שמורכבת משלוש אמפולות עגולות קטנות אשר ניצבות אחת מעל השנייה. מעליהן ישנה אמפולה שטוחה אחת אשר מתחברת לגליל האמצעי בחלק העליון שלו. מלמטה מצד הימין מתחברת לגליל מערכת שנוצרת מאמפולה עגולה ומספירלה שמתחברת לגליל מלמעלה. פסגת הגליל מקושטת בגולת זכוכית קטנה.

הכוס שרואים בתמונה זאת מורכבת ממספר מרכיבים: א) אמפולה שטוחה (למעלה בצד שמאל) בעלת קוטר של חמישים מילימטרים ועובי של כחמש

עשרה מילימטרים; ב) מערכת של שלוש אמפולות עגולות בעלות קוטר של שלושים מילימטרים שמחוברת לאמפולה הגלילית האמצעית; ג) אמפולה גלילית בעלת קוטר של שלושים מילימטרים וגובה של כמאה ושמונים מילימטרים אשר על הקצה העליון שלה ישנה גולת זכוכית בעלת קוטר של כ-עשרים מילימטרים. ד) אמפולה עגולה בעלת קוטר של חמישים מילימטרים אשר מחוברת לאמפולה הגלילית האמצעית מלמטה; ה) ספירלה שמחברת בין האמפולה העגולה לבין האמפולה הגלילית. הגובה הכולל של המתקן הינו כמאתיים שלושים מילימטרים.

 

 

מתקן 6-CS-AP

    מתקן זה הינו שילוב של האמפולות משני סוגים - עגולה וגלילית. האמפולות העגולות מחוברות משני הצדדים לאמפולה הגלילית האמצעית באמצעות צינוריות. מהאמפולה הגלילית יוצאת תחתית הכוס.

הכוס בתמונה מורכבת משתי אמפולות עגולות בעלות קוטר של ארבעים מילימטרים, ואמפולה גלילית בעלת קוטר של עשרים ושמונה מילימטרים וגובה שמונים מילימטרים. גובהה הכולל של הכוס הינו כמאה ועשרים מילימטרים.