מתקנים פיסיקליים

  
הסדרה השלישית כוללת כוסות אשר מורכבות משניים או שלושה סוגים שונים של אמפולות המחוברות זו לזו. הכוסות הללו מזכירות במראן מין מכשיר פיסיקלי-כימי עתיק. את המתקנים מהסוג הזה ניתן לראות בתמונות שלהלן.
 

 

 המתקן הראשון AP-3/1

דגם זה מכיל אמפולה גלילית ואמפולה עגולה אשר מחוברות זו לזו באמצעות מפרק זכוכית.

  קוטרה של האמפולה הגלילית של הדגם הזה הינו עשרים ושתיים מילימטרים וגובהה הינו תשעים מילימטרים. קוטרה של האמפולה העגולה הינו ארבעים מילימטרים. גובהו של "גוף"הזכוכית של הכוס הינו מאה ועשרה מילימטרים וגובהה הכולל של הכוס הינו מאתיים מילימטרים.

 

 

המתקן השני AP-3/2

  בכוס שבתמונה להלן רואים שילוב אחר של אמפולה גלילית ואמפולה עגולה. האמפולות ניצבות אחת מעל השנייה והן מחוברות זו לזו באמצעות צינורית צד אנכית.

קוטרה של האמפולה הגלילית של דגם זה הינו שלושים וגובהה תשעים מילימטרים. קוטרה של האמפולה העגולה הינו חמישים מילימטרים. גובהו של גוף הזכוכית של הכוס הינו מאה שמונים וחמישה מילימטרים וגובהה הכולל של הכוס הינו מאתיים ועשרה מילימטרים.

 

 

 

המתקן השלישי AP-3/3

    כאן מדובר בשילוב של אמפולה שטוחה ואמפולה גלילית. האמפולות מחוברות זו לזו באמצעות צינורית בצורת מקטרת ואמפולה עגולה זעירה אשר ממוקמת באמצע ומחוברת לתחתית של הכוס.

   קוטרה של האמפולה הגלילית של דגם זה הינו עשרים ושמונה מילימטרים וגובהה מאה ועשרה מילימטרים. קוטרה של האמפולה השטוחה הינו שמונים מילימטרים וקוטרה של האמפולה האמצעית הזעירה הינו שלושים מילימטרים. גובהו שלגוף הזכוכית של הכוס הינו מאה שלושים וחמישה מילימטרים וגובהה הכולל של הכוס הינומאתיים ועשרים מילימטרים.

 

 

 

המתקן הרביעי AP-3/4

כאן מדובר בשילוב של שלושה סוגים של אמפולות - עגולה, שטוחה וגלילית. האמפולה השמאלית עגולה מחוברת לאמפולה האמצעית השטוחה באמצעות מפרק זכוכית. האמפולה העגולה בצד ימין מחוברת לאמפולה השטוחה בעזרת צינורית זכוכית קצרצרה.

   קוטרה של האמפולה העגולה של דגם זה הינו ארבעים מילימטרים וקוטרה של האמפולה השטוחה שישים מילימטרים. קוטרה של האמפולה הגלילית הינו עשרים ושתים מילימטרים וגובהה תשעים מילימטרים. גובהו של גוף הזכוכית של הכוס הינו מאה ארבעים וחמישה מילימטרים וגובהה הכולל של הכוס הוא מאה שבעים וחמישה מילימטרים.

 

 

 

המתקן החמישי AP-3/5

דגם זה מיצג שילוב של שתי אמפולות עגולות עם אמפולה גלילית אמצעית. האמפולות העגולות מחוברות משני הצדדים של האמפולה הגלילית בצינוריות זכוכית. לקצה העליון של האמפולה הגלילית מחובר כדור זכוכית קטן.

  קוטרן של האמפולות העגולות של דגם זה הינו חמישים מילימטרים. קוטרה של האמפולה הגלילית הינו שלושים מילימטרים וגובהה מאה ועשרים מילימטרים. קוטרו של כדור הזכוכית הקטן בקצה העליון של האמפולה הינו שלושים מילימטרים. גובהו של גוף הזכוכית הינו מאה חמישים וחמישה מילימטרים וגובהה הכולל של הכוס מאתיים וחמישה מילימטרים.

 

 

 

 

המתקן השישי AP-3/6

קיימות אינסוף אפשרויות שילוב בין סוגים שונים של אמפולות והדגם שלהלן מדגים זאת יפה .לקצה המחודד של האמפולה הבסיסית בעלת צורת דמעה אופקית מחוברת, באמצעות מפרק זכוכית, אמפולה בצורת גליל אנכי. במקום העבה של האמפולה בצורת דמעה מחוברת בעזרת ספירלה אמפולה עגולה. מרכיב חשוב של מתקן זה מהווה צינורית שמחברת בין שתי האמפולות הללו.

    קוטרה של האמפולה הגלילית של דגם זה הינו עשרים ושמונה מילימטרים וגובהה שמונים מילימטרים. קוטרה של האמפולה העגולה הינו ארבעים מילימטרים, קוטרה של האמפולה בצורת דמעה במקום העבה שלה שבעים מילימטרים ואורכה מאה מילימטרים. גובהו של גוף הזכוכית של הכוס הינו מאה שלושים וחמישה מילימטרים וגובהה הכולל של הכוס הוא מאתיים וחמישה מילימטרים.

 

 

המתקן השביעי AP-3/7

   גם האמפולות הבודדות המסודרות זו לצד זו באופן מסוים עשויות ליצור רושם של מכשיר פיסיקלי עתיק והתמונה שלהלן מדגימה זאת יפה: מדובר בשילוב של אמפולה שטוחה, אמפולה גלילית ואמפולה עגולה אשר מותקנות בעזרת מרכיבים מפליז במסגרת עץ.

   קוטרה של האמפולה השטוחה של הדגם להלן הינו שמונים מילימטרים, גובהה של האמפולה הגלילית הינו מאה חמישים מילימטרים וקוטרה עשרים ושמונה מילימטרים. קוטרה של האמפולה העגולה הינו שישים מילימטרים והגובה הכולל של הכוס מאתיים חמישים מילימטרים.