מתקנים

לסדרה הזאת שייכות כוסות הכוללות זכוכית מגדלת, מדחום או ברומטר, או כוסות עם שניים או שלושה סוגים שונים של אמפולות, אשר מזכירות מכשירים פיסיקליים עתיקים. את המתקנים מחלקים לפי צורת האמפולה, או במקרה של כוסות בעלות מספר אמפולות, לפי המבנה של המתקן לשלוש הקטגוריות הבאות:

 

מתקנים עם זכוכית מגדלת

מתקנים עם מדחום

מתקנים פיסיקליים