Celoskleněné

    Do této skupiny patří skleničky, kdy je vlastní ampule přímo natavena na skleněný podstavec a společně tak tvoří jediný skleněný celek. Sklenička je vyrobena celá pouze ze skla, nenajdete na ní žádný jiný materiál.
 

 

Základní typy serie CS

 

Kulatá (CS-1)

    Jedná se o kulatou ampuli se skleněným podstavečkem. Kulatou ampuli je možno vyrobit různých průměrů, od 30 mm do 110 mm, případně i větších.

    Vyobrazená sklenička má průměr kulaté ampule 60 mm, celková výška skleničky činí zhruba 80 mm, dle délky zátavu.

 

 

 

Plochá (CS-2)

    Jedná se o plochou ampuli se skleněným podstavečkem. Ampuli lze vyrobit různých průměrů, od 40 mm do 100 mm.

 

    Vyobrazená sklenička má průměr ploché ampule 60 mm a tloušťku ampule zhruba 15 mm. Celková výška skleničky činí zhruba 80 mm, dle délky zátavu.

 

  

 

   

 

 

Kapkovitá (CS-3)

    Jedná se o ampuli tvaru kapky se skleněným podstavečkem. Ampuli lze vyrobit různých průměrů, od 30 mm do 100 mm. Výška ampule se nejčastěji pohybuje od 70 mm do 200 mm. 

    Vyobrazená sklenička má průměr ampule v nejširším místě 60 mm a výšku ampule 90 mm. Celková výška skleničky činí zhruba 100-110 mm, dle délky zátavu.

 

  
   

 

Vejcová (CS-4)

    Jedná se o ampuli tvaru vejce se skleněným podstavečkem. Ampuli lze vyrobit různých průměrů, od 30 mm do 100 mm. Výška ampule je odvozena od průměru skleničky tak, aby celek působil harmonicky a zachoval si tvar vejce.

    Vyobrazená sklenička má průměr ampule v nejširším místě 50 mm a výšku ampule 65 mm. Celková výška skleničky činí zhruba 90 mm, dle délky zátavu.

 
 

 

Hranatá (CS-5)

    Jedná se o hranatou ampuli se skleněným podstavečkem. Velikostí podstavy je 42 x 42 mm a výška kolem 60 mm. 

    Vyobrazená sklenička má rozměry ampule: půdorys 42 x 42 mm a přibližnou výšku ampule 60 mm. Celková výška skleničky činí zhruba 80 mm, dle délky zátavu.

 

 

Válcová (CS-7)

    Jedná se o ampuli tvaru válce se skleněným podstavečkem. Ampuli lze vyrobit různých průměrů, od 10 mm do 100 mm.

    Vyobrazená sklenička má průměr 28 mm a výšku ampule 110 mm. Celková výška skleničky činí 130 mm, dle délky zátavu.

 

 

 

 

 

 

 
 

Aparáty - serie CS-AP

    V této části jsou vyobrazeny složitější modely typu "Aparát", kdy jsou dvě nebo více ampulí spojeny tak, aby byly vzájemně průchozí nebo případně izolované jedna od druhé. V těchto skleničkách lze sledovat rozdílné růsty krystalů v jednotlivých tvarech ampulí.

 

 

Aparát AP-1

    První ze serie aparátů je tvořen kombinací dvou typů ampulí: ploché a kulaté, které jsou vzájemně projeny. Celý model je stabilizován trubičkou pod kulatou ampulí.

    Vyobrazená sklenička je tvořena plochou ampulí průměru 80 mm, která je propjena s kulatou ampulí průměru 50 mm.

 

 

 

Aparát AP-2

    Tento typ aparátu využívá kombinaci dvou typů ampulí, kulaté a válcové. Obě ampule jsou mezi sebou propojeny kolínkem z jehož středu vychází podstavec.

    Vyobrazená sklenička představuje kombinaci válce průměru 22 mm a výšky 90 mm připojeného ke kulaté ampuli průměru 40 mm. Celková výška činí asi 150 mm, dle délky zátavu.

 

 

 

 Aparát AP-4

    Tento typ aparátu využívá kombinaci válcové a kulaté ampule uspořádaných vertikálně. Kulatá ampule je spojena s válcovou pomocí boční trubice. Podstavec vychází z ampule válcové.

    Vyobrazená sklenička představuje kombinaci kulaté ampule o průměru 40 mm a válcové ampule průměru 28 mm a výšky 80 mm. Celková výška činí asi 140 mm, dle délky zátavu.