Aparáty fyzikální AP-3

    Ve třetí serii AP-3 jsou vyobrazeny skleničky, které jsou založeny na kombinaci dvou až tří typů ampulí. Všechny ampule jsou vzájemně průchozí. Cílem toho designu je, aby výsledný produkt vyvolával dojem starého fyzikálně-chemického aparátu.
 

 

Aparát AP-3/1

    Tento typ je tvořen válcovou a kulatou ampulí, které jsou spojeny skleněným kolínkem.

    Vyobrazený model má průměr válcové ampule 22 mm a výšku 90 mm. Kulatá ampule má průměr 40 mm. Výška skleněného těla je 110 mm a celková přibližná výška modelu je 200 mm.

 

 

 

Aparát AP-3/2

    Jinou kombinaci válcové a kulaté ampule ukazuje aparát AP-3/2, kde jsou ampule uspořádány vertikálně (ve svislé ose nad sebou) a spojeny boční svislou trubicí.

    Vyobrazený model má průměr válcové ampule 30 mm a výšku 90 mm. Kulatá ampule má průměr 50 mm. Výška skleněného těla je 185 mm a celková přibližná výška modelu je 210 mm.

 

 

 

Aparát AP-3/3

    Tento typ představuje kombinaci ploché ampule s ampulí válcovou. Propojení mezi oběma ampulemi je realizováno pomocí zahnuté trubice a malé kulaté středové ampule, která zároveň zajišťuje spojení s příslušným podstavcem.

    Vyobrazený model má průměr válcové ampule 28 mm a výšku 110 mm. Plochá ampule má průměr 80 mm a středová kulička má průměr 30 mm. Výška skleněného těla je 135 mm a celková přibližná výška modelu je 220 mm.

 

 

 

Aparát AP-3/4

    Kombinace tří typů ampulí - kulaté, ploché a válcové je demonstrována na aparátu AP-3/4, kde kulatá ampule na levé straně je připojena k ploché středové ampuli pomocí kolínka. Válcová ampule na pravé straně je potom se středovou ampulí propojena krátkým nátavem.

    Vyobrazený model má průměr kulaté ampule 40 mm. Plochá ampule má průměr 60 mm a válcová ampule má průměr 22 mm a výšku 90 mm. Výška skleněného těla je 140 mm a celková přibližná výška modelu je 175 mm.

 

 

 

 

Aparát AP-3/5

    Tento typ aparátu představuje spojení dvou kulatých ampulí s jednou centrální válcovou ampulí. Dvě kulaté ampule jsou po stranách  válcové ampule připojeny příslušnými trubičkami. Válcová ampule je ukončena malou skleněnou kuličkou.

    Vyobrazený model má průměr kulatých ampulí 50 mm. Válcová ampule má průměr 30 mm a výšku 120 mm. Skleněná kulička na konci válce má průměr 30 mm. Výška skleněného těla je 155 mm a celková přibližná výška modelu je 205 mm.

 

 

 

 

 

Aparát AP-3/6

    Nekonečná možnost variet v propojování rozličných typů ampulí je vidět na příkladu aparátu AP-3/6, kde na základní kapkovité horizontální ampuli je na její špičce napojena svislá válcová ampule pomocí kolínka. V nejširším místě kapkovité mapule je pak pomocí spirálky připojena ampule kulatá. Velice důležitou část zde tvoří boční trubička vedoucí od této kulaté ampule do centrální kapkovité.

    Vyobrazený model má průměr válcové ampule 28 mm a výšku 80 mm. Kulatá ampule má průměr 40 mm. Kapkovitá ampule má průměr v nejširším místě 70 mm a její délka činí 100 mm.  Výška skleněného těla je 135 mm a celková přibližná výška modelu  je 205 mm.

 

 

 

 

Aparát AP-3/7

    I samostatné základní ampule, lze uspořádat tak, aby navozovaly dojem přístroje z kabinetu fyziky. To je demonstrováno na příkladu kombinace ploché, válcové a kulaté ampule. Ty jsou pomocí mosazných dílů umístěny v dřevěném rámu, jak je ukázáno v případě aparátu AP-3/7.

 

    Vyobrazený model má průměr ploché ampule 80 mm, válcové ampule je vysoká 150 mm s průměrem 28 mm a kulatá ampule má průměr 60 mm. Celková výška je 250 mm.