Výroba Bouřkové skleničky

 

Vlastní výroba je náročný a zdlouhavý proces, který probíhá v několika, na sebe navazujících, fázích:

 

1. Design

    Prvním krokem je pečlivé rozmyšlení a vlastní návrh, jak bude konečný model vypadat. Jedná se o optimální propojení tvaru skleněné ampule, tvořící "tělo" Bouřkové skleničky a příslušného podstavce, tak aby vznikl zajímavý, neotřelý a originální model.

Od pracovního nákresu...ke konečnému produktu.

 

2. Zajištění materiálu

    Samotné získávání potřebného materiálu (ampule, podstavec) je časově a řemeslně náročná činnost. Ta zahrnuje nejprve nakreslení požadované ampule a její realizaci ve sklárně. Poté je nutno zajistit rozmanitý materiál na podstavce.
    Skleničku tvoří dvě základní části, skleněná ampule a podstavec.

 

Skleněná ampule

    Ampule je vyráběna z chemicky odolného skla nejvyšší kvality. Ampule se vyrábí sklofoukačskou technikou ze speciálních skleněných trubek z chemicky odolného skla. Vyrobená ampule se dále musí vytemperovat v chladicí peci při určitém teplotním gradientu, což je proces trvající několik hodin. Díky tomu je odstraněno vnitřní pnutí ve skle, které by jinak způsobilo samovolné popraskání celé ampule.

 

     Staletá tradice českého sklářství, dlouholeté zkušenosti a profesionální přístup při zpracování chemického skla poskytuje ampule nejvyšší možné kvality.

 

Technický výkres a podle něj zhotovená ampule

 

 

Podstavec

    Podstavec tvoří nedílnou součást skleničky a často jí propůjčuje jedinečnost a originalitu.
    Z tohoto materiálu, po mnoha úpravách, vznikají  podstavce, které spolu s ampulí tvoří, ve většině případech, neopakovatelný originál Bouřkové skleničky...

Pro konstrukci této skleničky bylo zapotřebí získat čtyři různé, již nepotřebné věci...aby se mohla zrodit jedna nová.

 

 

"...dáváme smysl věcem, které pro ostatní, už smysl nemají..."

 

 

    To samozřejmě není jediný zdroj materiálů. Přesvědčili jsme se, že i ve skromných podmínkách lze uspokojivě zpracovávat dřevo, kovy, mramor, sklo a další rozličné přírodní materiály…

Některé ze základních úkonů mechanického opracování jednotlivých dílů - broušení, kartáčování a leštění

 

 

    Jednotlivé díly potřebné pro výrobu podstavce se dle potřeby upraví přesně na míru pomocí obráběcích strojů. Povrch dílů, ať už kovových nebo dřevěných, se dodatečně zušlechtí leštěním, patinování, mořením či lakování.
    V případě náročnějších operací je nutno zapojit stroje jako například soustruh nebo frézu, aby konečný výsledek byl dokonalý.

Část dílny kde provádíme náročnější zpracování materiálu

 

 

3. Naplnění a zatavení ampule

    Nejprve se musí připravit "Bouřkový" roztok, který je tvořen pětisložkovým systémem. Pečlivé navážení a odměření jednotlivých komponent pro přípravu roztoku je klíčem k úspěchu. Připraveným roztokem se naplní ampule, která je nakonec speciálním hořákem  zhruba při 1400°C hermeticky zatavena.

Zatavování ampule s "Bouřkovým" roztokem

 

 

4. Finální sestavení Bouřkové skleničky 

    Jakmile je připravena příslušná ampule s roztokem a je zkompletován podstavec, následuje sestavení finální skleničky. Ampule je do podstavce, v závislosti na její velikosti a tvaru, zasazena buď napevno a nebo ve speciální mosazné vložce tak, aby byla vyjímatelná.
    Především u velkých ampulí nebo některých složitějších tvarů - aparátů je nutno zabalit jak ampuli tak i podstavec zvlášť, aby byla zajištěna bezpečnost při přepravě.

Jedno z pracovních míst, kde sestavujeme finální skleničky

 

 

Nakonec je sklenička opatřena výrobní značkou K&B PRAGUE

a následuje její zabalení a odeslání svému majiteli.