Typy kafrů

    Kafr tvoří hlavní složku směsi, která je odpovědná za krystalické útvary ve skleničce. Existují různé názory, jaký kafr by měl být použit ve skleničce, aby spolehlivě "předpovídala" počasí.
    Rozhodli jsme se prostudovat, jak typ kafru může ovlivňovat vlastní růst krystalů, tedy růst těch krásných krystalických formací, které sklenička nabízí.
 
Existují následující typy kafrů:

 

Kafr syntetický (racemát - směs izomeru R a S v poměru 1:1)

Kafr přírodní - izomer R

Kafr syntetický - pouze izomer R

Kafr syntetický - pouze izomer S

 

    Do srovnávacích testů jsme zahrnuli také Borneol, který může sloužit jako výchozí surovina pro syntetickou výrobu kafru. Pro názornost, uvádíme na následujícím obrázku struktury jednotlivých izomerů kafru a borneolu.

 

 

    Níže jsou fotografické záznamy ukazující růst krystalů v jednotlivých Bouřkových skleničkách lišících se typem kafru. Složení směsi v jednotlivých skleničkách je popsáno zleva do prava.

 

Sklenička č. 1 - borneol

Sklenička č. 2 - kafr syntetický - racemický

Sklenička č. 3 - kafr přírodní (R izomer)

Sklenička č. 4 - kafr syntetický (R izomer)

Sklenička č. 4 - kafr syntetický (S izomer)