Studium Bouřkové skleničky

 

 

    Dosud se ještě nestalo, že by vpodstatě dekorační předmět, jakým Bouřková sklenička také bez pochybe je, budil takovou pozornost a zájem veřejnosti...a věřte, že její pozornost je zasloužená.

 

    Prvotní záznamy týkající se Bouřkové skleničky pochází zhruba z poloviny 19. století. Autorem těchto studií je anglický admirál Robert Fitzroy. Ten intenzivně studoval děje probíhající uvnitř skleničky. Snažil se odvodit vztahy mezi růstem krystalů ve skleničce a nastávajícím počasím. Fitzroy nebyl samozřejmě jediným, koho sklenička fascinovala. Jeho následovníci se snažili přijít na to jak a proč sklenička "funguje" a kdo ji vynalezl. Dosud na tyto otázky nelze jednoznačně odpovědět...i po dvou stoletích, sklenička přitahuje pozornost jak amatérských badatelů tak i univerzitních profesorů...
 

"...čím více je studována, tím kurioznější a záhadnější se zdá..."

 
    Někteří se zabývali studií předpovědi počasí podle skleničky, jiní zase pátrali v historických spisech a snažili se vypátrat objevitele Bouřkové skleničky. Jedna skupina vědců si uvědomila, že ani zhruba po dvou stoletích existence Bouřkové skleničky, nikdo netuší čím jsou přesně tvořeny krystaly uvnitř skleničky a rozhodli se na to přijít. Někdo zase pátral po tajemství složení "Bouřkového" roztoku aby zjistil, že jich byla popsána celá řada, ale že pěkně funguje jen určitý poměr složek...
    Studium Bouřkové skleničky je proto tématicky rozděleno do několika podsekcí, které budou postupně doplňovány o další a další fakta a experimentální údaje.
    Vydejte se s námi do tajemného a krásného světa Stormglassu, do světa kde hlavní roli hraje Bouřková sklenička...ale bez svých diváků, kterými můžete být právě i Vy, by nebyla tím čím je dnes...fascinujícím objektem, který Vás může doprovázet po celý život...
 

Pokud jste již majiteli Bouřkové skleničky, nezapomínejte, že už i Vy jste experimentátorem! Pozorujte, zapisujte a radujte se z maličkostí...