Celoskleněné

    Do této skupiny patří skleničky, kdy je vlastní ampule přímo natavena na skleněný podstavec a společně tak tvoří jediný skleněný celek. Sklenička je vyrobena celá pouze ze skla, nenajdete na ní žádný jiný materiál.
 

 

Základní typy serie CS

 

Kulatá (CS-1)

    Jedná se o kulatou ampuli se skleněným podstavečkem. Kulatou ampuli je možno vyrobit různých průměrů, od 30 mm do 110 mm, případně i větších.

    Vyobrazená sklenička má průměr kulaté ampule 60 mm, celková výška skleničky činí zhruba 80 mm, dle délky zátavu.

 

Vyobrazená sklenička má průměr ampule 100 mm a celkovou výšku asi 150 mm.

 

    Na následujících příkladech kulatých skleniček jsou ukázány designové úpravy podstavce, tak aby sklenička byla dostatečně stabilní a zároveň originální.

Vyobrazená sklenička má průměr ampule 80 mm a místo klasického podstavce jsou použity tři skleněné kuličky. Celková výška modelu je zhruba 90 mm.

 

 

Plochá (CS-2)

    Jedná se o plochou ampuli se skleněným podstavečkem. Ampuli lze vyrobit různých průměrů, od 40 mm do 100 mm.

 

    Vyobrazená sklenička má průměr ploché ampule 60 mm a tloušťku ampule zhruba 15 mm. Celková výška skleničky činí zhruba 80 mm, dle délky zátavu.

 

    Plochou skleničku lze vyrobit i velkých průměrů, kolem 100 mm, ty jsou ale technologicky velmi náročné. Jejich stabilitu zajišťuje větší podstavec a svoji nezanedbatelnou roli zde hraje malá kulička mezi zátavem a tělem vlastní ampule.

Vyobrazený model má průměr ampule 100 mm, průměr kuličky pod zátavem je přibližně 20 mm a celková výška skleničky je zhruba 160 mm.

 

    Klasický kulatý podstavec lze nahradit i pouhou trubičkou, která je natavena na bok vlastní ampule a zajišťuje její stabilitu.

   Vyobrazená sklenička má průměr 80 mm a tloušťku ampule necelé 20 mm, celková výška činí asi 90 mm, dle délky zátavu.

 

 

 

Kapkovitá (CS-3)

    Jedná se o ampuli tvaru kapky se skleněným podstavečkem. Ampuli lze vyrobit různých průměrů, od 30 mm do 100 mm. Výška ampule se nejčastěji pohybuje od 70 mm do 200 mm. 

    Vyobrazená sklenička má průměr ampule v nejširším místě 60 mm a výšku ampule 90 mm. Celková výška skleničky činí zhruba 100-110 mm, dle délky zátavu.

 

    U kapkovitých ampulí lze kombinovat různý průměr kapky v jejím nejširším místě k její výšce. To je ukázáno na příkladu veliké kapkovité skleničky.

Vyobrazená sklenička má průměr ampule 80 mm a výšku kapky 260 mm. Celková výška činí 280 mm.

 

    Následující příklad ukazuje jak lze využít skleněných kroužků místo klasického podstavce. Kroužky jsou nataveny po 120° a zajišťují dostatečnou stabilitu konečného modelu.

Vyobrazená sklenička má průměr 80 mm a výšku kapky 145-150 mm, Průměr jednotlivých podstavných kroužků je 22 mm a celková výška skleničky činí 155-160 mm.

 

 

 

Vejcová (CS-4)

    Jedná se o ampuli tvaru vejce se skleněným podstavečkem. Ampuli lze vyrobit různých průměrů, od 30 mm do 100 mm. Výška ampule je odvozena od průměru skleničky tak, aby celek působil harmonicky a zachoval si tvar vejce.

    Vyobrazená sklenička má průměr ampule v nejširším místě 50 mm a výšku ampule 65 mm. Celková výška skleničky činí zhruba 90 mm, dle délky zátavu.

 
    Větší typ Bouřkové skleničky tvaru vejce je ukázán na obrázku CS-4/2. Mezi zátavem a vlastním tělem ampule je z technických důvodů zařazena malá skleněná kulička. Díky velikosti celé ampule bylo potřeba zajistit stabilitu kulatým podstavce většího průměru.

 

Vyobrazená sklenička má průměr ampule v nejširším místě 80-85 mm a výšku ampule 150 mm. Celková výška skleničky činí zhruba 180 mm, dle délky zátavu.

 

 

Hranatá (CS-5)

    Jedná se o hranatou ampuli se skleněným podstavečkem. Velikostí podstavy je 42 x 42 mm a výška kolem 60 mm. 

    Vyobrazená sklenička má rozměry ampule: půdorys 42 x 42 mm a přibližnou výšku ampule 60 mm. Celková výška skleničky činí zhruba 80 mm, dle délky zátavu.

 

 

Horizontální válcová (CS-6)

    Jedná se o ampuli tvaru horizontálního (ležatého) válce se skleněným podstavečkem. Ampuli lze vyrobit různých průměrů od 30 mm do 100 mm. Ozdobná kulička má průměr nejčastěji 20 mm.

    Vyobrazená sklenička má průměr ampule 40 mm a šířka ampule 80 mm. Ozdobná kulička má průměr 20 mm. Celková výška skleničky činí zhruba 90 mm, dle délky zátavu.

 

 

Válcová (CS-7)

    Jedná se o ampuli tvaru válce se skleněným podstavečkem. Ampuli lze vyrobit různých průměrů, od 10 mm do 100 mm.

    Vyobrazená sklenička má průměr 28 mm a výšku ampule 110 mm. Celková výška skleničky činí 130 mm, dle délky zátavu.

 

 

    Větší typ válcové skleničky je ukázán na příkladu CS-7/1, kdy sklenička je ukončena ozdobnou špičkou. Stabilitu zajišťuje masivnější podstavec se zdobeným krčkem.

Vyobrazená sklenička má průměr ampule 30 mm a její celková výška je zhruba 260-270 mm.

 

 

 

Válcová s opěrkou (CS-9)

    Toto zpracování využívá šikmo položené válcové ampule, jejíž stabilita je zajištěna opěrnou trubičkou a svislou ozdobnou podpěrou.

Vyobrazený model má průměr ampule 28 mm, délku ampule 170 mm a celková výška činí zhruba 110 mm.

 
 

Aparáty - serie CS-AP

    V této části jsou vyobrazeny složitější modely typu "Aparát", kdy jsou dvě nebo více ampulí spojeny tak, aby byly vzájemně průchozí nebo případně izolované jedna od druhé. V těchto skleničkách lze sledovat rozdílné růsty krystalů v jednotlivých tvarech ampulí.

 

 

Aparát AP-1

    První ze serie aparátů je tvořen kombinací dvou typů ampulí: ploché a kulaté, které jsou vzájemně projeny. Celý model je stabilizován trubičkou pod kulatou ampulí.

    Vyobrazená sklenička je tvořena plochou ampulí průměru 80 mm, která je propjena s kulatou ampulí průměru 50 mm.

 

 

 

Aparát AP-2

    Tento typ aparátu využívá kombinaci dvou typů ampulí, kulaté a válcové. Obě ampule jsou mezi sebou propojeny kolínkem z jehož středu vychází podstavec.

    Vyobrazená sklenička představuje kombinaci válce průměru 22 mm a výšky 90 mm připojeného ke kulaté ampuli průměru 40 mm. Celková výška činí asi 150 mm, dle délky zátavu.

 

 

 

 Aparát AP-3

    Tento aparát představuje kombinaci tří typů ampulí, válcové, ploché a kulaté. Válcová ampule je spojena s plochou "středovou" ampulí, ze které v pravé části vychází kolínko ke kterému je připojena kulatá ampule. Ze středové ampule vychází centrální podstavec.

    Vyobrazená sklenička představuje kombinaci válcové ampule průměru 22 mm a výšky 90 mm, ploché ampule průměru 60 mm a tloušťky zhruba 15 mm a kulaté ampule o průměru 40 mm. Celková výška skleničky činí asi 150 mm.

 

 

 Aparát AP-4

    Tento typ aparátu využívá kombinaci válcové a kulaté ampule uspořádaných vertikálně. Kulatá ampule je spojena s válcovou pomocí boční trubice. Podstavec vychází z ampule válcové.

    Vyobrazená sklenička představuje kombinaci kulaté ampule o průměru 40 mm a válcové ampule průměru 28 mm a výšky 80 mm. Celková výška činí asi 140 mm, dle délky zátavu.

 

 

 

 Aparát AP-5

    Tento aparát představuje kombinaci tří základních typů ampulí, kulaté, válcové a ploché. V levé spodní části válce je napojena soustava tří kulatých ampulí ukončených ampulí plochou, která je napojena opět k centrálnímu válci v levé horní části. V pravé dolní části je kulatá ampule se spirálou propojená opět s centrálním válcem, který je nahoře ukončen malou zatavenou kuličkou.

    Vyobrazená sklenička představuje kombinaci ploché ampule (vlevo nahoře) o průměru 50 mm a přibližné tloušťky 15 mm, která je soustavou tří kulatých ampulí, každé o průměru asi 30 mm propojena s centrálním válcem o průměru 30 mm a výšky zhruba 180 mm, ukončeného zatavenou kuličkou průměru asi 20 mm. V pravé dolní části je připojena kulatá ampule o průměru 50 mm, která je dále pomocí spirály propojena s centrálním válcem. Celková výška aparátu činí asi 230 mm, dle délky zátavu.

 

 

 

Aparát AP-6

    Tento aparát představuje kombinaci dvou typů ampulí, kulaté a válcové. Kulaté ampule se nachází po stranách centrálního válce a jsou s ním propojeny pomocí spojovacích trubiček. Podstavec pak vychází z centrální válcové ampule.

    Vyobrazená sklenička představuje kombinaci dvou kulatých ampulí o průměru 40 mm a válcové ampule průměru 28 mm a výšky 80 mm. Celková výška činí asi 120 mm, dle délky zátavu.